Oposicions curs 2018-2019

 

Convocatòria de concurs oposició 2019

Convocatòria de concurs-oposició cos d'inspecció d'Educació 2019 

RESOLUCIÓ EDU/2655/2019, de 15 d'octubre, de convocatòria de concurs oposició per a l'accés al cos d'inspectors d'educació.

RESOLUCIÓ EDU/2596/2019, de 8 d'octubre, de nomenament d'una presidenta de tribunal en el concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats, convocat per la Resolució EDU/1/2019, de 2 de gener.

 

EL FRACÀS DEL SISTEMA D'OPOSICIÓ: CAL UNA CONSOLIDACIÓ DEL PERSONAL INTERÍ JA!

A partir de les dades que hem obtingut (cal recordar i denunciar que el Departament no ens ha facilitat dades oficials) sabem que vora un 10% de places han quedat sense cobrir, és a dir, unes 500 vacants del total de 5.000 places que s’ofertaven. En un context de manca de professorat, sobretot de formació professional, és totalment inadmissible i un despropòsit que es menyspreï el personal que ja treballa actualment per al Departament.

USTEC·STES (IAC) DEMANA AL DEPARTAMENT QUE AQUESTES MÉS DE 500 PLACES DESERTES NO ES PERDIN I SURTIN EN PROPERES CONVOCATÒRIES

Estadístiques / Resultats oposicions curs 2018-2019

 

Nomenament funcionaris en pràctiques convocatòria 2017

DOGC:RESO EDU/2194/2019, d'1 d'agost, de nomenament de funcionaris en pràctiques dels aspirants seleccionats en el concurs oposició convocat per la Resolució ENS/2742/2017, de 21 de novembre.

CURS 2018-2019

 

Publicats els criteris de correcció

Publicats els criteris de correcció per les oposicions del cos de mestres, pel cos de professors d'ensenyament secundari i pel cos de professors tècnics de formació professional (24/05/19)

 

Publicats els tribunals

Distribució d'admesos per tribunals i especialitats
   
   
Accés Accés a Cos Superior
ANE Adquisició de Noves Especialitats

L'identificador el podeu trobar al mail que vàreu rebre quan us vau inscriure a les opos

Publicat al DOGC la llista definitiva d'admesos i exclosos a la convocatòria de concurs-oposició i la composició pública dels tribunals:

RESOLUCIÓ EDU/1361/2019, de 16 de maig, per la qual es declara aprovada la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos a la convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats.

RESOLUCIÓ EDU/1360/2019, de 16 de maig, per la qual es fa pública la composició de les comissions de selecció del concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats convocat per la Resolució EDU/1/2019, de 2 de gener.

RESOLUCIÓ EDU/1128/2019, de 26 d'abril, per la qual es nomenen els tribunals que han de jutjar el concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats.

 

Distribució de places per especialitats de les persones que es presenten, ràtio i número de tribunals

Total del cossos: 5.005 places

Les places R (reserva) i E (accés cos superior) no ocupades, passaran al torn lliure.

Ràtio: Admesos lliure i Reserva dividit per les places de lliure i de reserva.

Les places d’ANE (Adquisició de Noves Especialitats) no consumeixen plaça.

Només s’ha tingut en compte els admesos provisionals. La quantitat pot augmentar.

 

- Informació específica per al cos d'ensenyament secundari (especialitats d'FP) i del cos de professors tècnics d'FP

- Aclariments COS MESTRES (informació específica):

http://ensenyament.gencat.cat/ca/arees-actuacio/professors/oposicions/ingres-acces-cossos-docents/2018/desenvolupament-de-les-proves/      

És la part de programació, unitat i supòsit pràctic. 

 

(1-03-2019)

Distribució per cos i especialitat de les persones admeses a les oposicions per tipus d'accés 2019 amb ràtio.

(28-02-2019)

RESOLUCIÓ EDU/424/2019, de 20 de febrer, per la qual es declara aprovada la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos a la convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent.

Reclamacions del dia 1 al 14 de març Accés a l'aplicació

ADMESOS TRIBUNALS : Accés a l'aplicació

(14-2-19) "Orientacions del Departament d'Ensenyament a diversos dubtes sobre oposicions"

RESPOSTES A PREGUNTES RELATIVES AL CONCURS OPOSICIÓ

 

(11-2-19): Distribució per cos i especialitat de les persones que s'han inscrit a les oposicions 2019 amb ràtio.

Accés a l'aplicatiu d'inscripció

DOGC:

RESOLUCIÓ EDU/1/2019, de 2 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats.

DOGC: 

RES EDU/159/2019, de 28 de gener, de modificació de la Resolució EDU/1/2019, de 2 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats. 

 

DOGC: RES EDU/160/2019, de 28 de gener, de convocatòria de concurs de mèrits per seleccionar el director o directora de diversos centres educatius dependents del Departament d'Educació.

Comunicat convocatòria oposicions 2019

OFERTA PÚBLICA:

ACORD GOV/156/2018, de 20 de desembre, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública parcial per a l'estabilització i consolidació de l'ocupació temporal del personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya per al 2017.

Resum mesa sectorial oposicions /places 5 de desembre

 

RESUM   MESA  OPOSICIONS 13  NOVEMBRE Possibles novetats en la convocatòria

Enllaç a informacions sobre oposicions a cossos docents anteriors al curs 2018-2019

linia vermella

 

informacions

agenda

Calendari 2018-19

  • L’acte de presentació tindrà lloc el dissabte 15 de juny a les 10 hores.
  • Termini de presentació de sol·licituds serà del 16 de gener al 4 de febrer de 2019 (s'estableix el mateix termini també per a la participació voluntària com a membre dels tribunals)
  • Abans del 4 de març de 2019: llista provisional d'admesos i exclosos. 

S'obrirà un termini de 10 dies hàbils per esmenar el motiu de l'exclusió. 

  • Llista definitiva d’admesos i exclosos: com a molt tard el 8 de juny.

Participació (aproximada) a les oposicions segons el tribunal

Imatge extreta d'una tasca cooperativa coordinada per Aarón fortuño.