Borsa

 


 

NORMATIVA BORSA 19-20

Resolució de 17 d’abril de 2020, per la qual es resol la convocatòria de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent, per prestar serveis en centres dependents del Departament d'Educació, oberta per la Resolució EDU/778/2019, de 22 de març,

RESOLUCIÓ EDU/822/2020, de 7 d'abril, sobre la continuïtat del procediment iniciat per la Resolució EDU/778/2019, de 22 de març, de convocatòria de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d'Educació.

Resolució de modificació de la Resolució d’11 de juliol de 2019, del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s’estableixen els criteris per gestionar la borsa de treball de personal docent per al curs 2019-2020

Resolució de 17 de febrer de 2020, per la qual s’obre el termini per acreditar els requisits per obtenir un nomenament corresponent al mes de juliol de 2016, en execució de la Sentencia 202/2018 de la Secció quarta de la Sala contenciosaadministrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

Resolució d’11 de juliol de 2019, del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s’estableixen els criteris per gestionar la borsa de treball de personal docent per al curs 2019-2020.

 

 

OBERTURA

 
 • (17/04) Llista d'admesos i exclosos a la borsa de treball docent

El passat 15 d'abril es va publicar la llista d'admesos i exclosos a la borsa de treball docent oberta des de l'1 d'abril de 2019 i que finalitzava la presentació de sol·licituds per formar-ne part el passat 15 de març de 2020 (podeu consultar-ne la normativa).

Aquesta llista en la seva publicació vam constatar que contenia una gran quantitat d'errades respecte a la baremació i de persones excloses per manca de documentació (més informació).

El procediment establert ometia el tràmit obligatori de requeriment per part de l'administració a les persones interessades perquè en un termini de 10 dies (ampliable a 5 més en procediments selectius o de concurrència competitiva) poguessin subsanar defectes pel que fa als requisits d'accés i/o mèrits a valorar.

USTEC·STEs (IAC) ha denunciat que l'omissió d'un termini de reclamació pot ser motiu d'indefensió per les persones que hagin pogut resultar excloses i/o han tingut una valoració inferior dels mèrits sense haver pogut esmenar deficiències.

Finalment, el Departament ha atès la nostra demanda i habilitarà un termini de reclamacions d'un mínim de 7 dies per poder presentar les reclamacions pertinents. Properament es publicarà al web les dates del termini de presentació de reclamacions, de les quals us informarem ràpidament, així mateix penjarem dos models de reclamació a l'apartat d'afiliació: un per la baremació i un altre per l'exclusió de la borsa.

Accés a l'aplicatiu (Llista temporalment no disponible)

 • Llista definitiva de sol·licituds admeses i excloses (data de la convocatòria 01/04/2019): Accés a l'aplicatiu
   
 • Termini per presentar la sol·licitud per formar part de la borsa: de l'1 d'abril de 2019 al 15 de març de 2020
 • Especialitats convocades a la borsa (totes les quinzenes)

 

 

 

MODIFICACIÓ DE DADES

Accés a l'aplicació  /  Informació del Departament

Us recordem que les persones inscrites a la "nova borsa" des de l'1 d'abril de 2019, podreu modificar dades gràcies al requeriment fet a l'administració a demanda d'USTEC·STEs en mesa sectorial

 • Del 26 de maig al 4 de juny de 2020.
 • Del 23 al 30 de març de 2020
 • Del 24 al 31 de gener de 2020
 • Del 15 al 22 de novembre de 2019
 • Del 13 al 20 de novembre de 2019

 

 

NÚMERO D'ORDRE PROVISIONAL
 

Es publica el dia 26 de maig de 2020. El termini per presentar reclamacions contra el nou número d'ordre provisional obtingut serà del 26 de maig al 4 de juny, ambdós inclosos. Accés a la consulta (Modificació de dades)

 • Les persones que formen part de la borsa de treball de personal interí docent, que han prestat serveis tenen assignat el número d'ordre inferior a 55.000. En aquest bloc estan incloses les persones que han participat en la convocatòria oberta per la Resolució EDU/778/2019, de 22 de març, i que tenen serveis prestats.
   
 • Les persones que van superar la fase d'oposició de la convocatòria oberta per la Resolució EDU/1/2019, de 2 de gener, però no van estar seleccionades i no han prestat serveis com a personal interí i substitut docent, tenen un número d'ordre superior o igual a 55.000 i inferior o igual a 60.000.
   
 • Les persones que formen part de la borsa de treball de personal docent que no han estat nomenades, o no ho han estat amb posterioritat al seu últim ingrés, tenen un número d'ordre superior a 60.000.
   
 • Les persones que han participat en la convocatòria oberta per la Resolució EDU/778/2019, de 22 de març, i que no tenen serveis prestats, si bé no estan incloses en aquest apartat inicialment, seran incloses en el moment en què es resolgui la convocatòria i podran participar en els nomenaments previstos per cobrir substitucions durant el curs, a partir de l'1 de setembre.

 

Ara només s'ha actualituat el número de la borsa de les interines amb serveis prestats, incloses les inscrites en la darrera obertura de la borsa, i de les persones sense serveis prestats inscrites amb anterioritat a la darrera obertura de la borsa. Només elles poden fer modificacions de les seves dades de la borsa.

Les interines inscrites en la darrera obertura de la borsa sense serveis prestats ho podran fer quan es calculi el seu número de borsa (juny-juliol, no se sap data exacta).

 

  Model de reclamació del número d’ordre provisional a la borsa de treball de personal docent

 

CONFIRMACIÓ DE LA CONTINUÏTAT A LA BORSA

La confirmació de la continuïtat a la borsa docent només l'han de fer les interines que no tinguin serveis prestats (en general) i  no s'hagin inscrit en la darrera obertura de la borsa. La resta d'interines (amb serveis prestats en algun moment de la seva vida a la borsa o els inscrits en la darrera obertura de la borsa) no ho han de fer.

ACLARIMENT: Si et vas inscriure en la darrera obertura, no has prestats serveis posteriorment a la preinscripció però havies estat a la borsa amb anterioritat i tenies serveis prestats, aquests no us els comptaran fins que no torneu a tenir serveis prestats des de la nova inscripció. Per tant, ara esteu igual que els que no tenen cap servei prestat.

 

 

 

DATES NOMENAMENTS TELEMÀTICS

Nomenaments telemàtics al desembre de 2019

L'últim dia de nomenament del mes de desembre serà el proper 11 de desembre de 2019.
 
Nomenaments telemàtics al gener de 2020
El primer dia de nomenament telemàtic serà el dimarts 7 de gener de 2020.
Els següents nomenaments telemàtics dels mes de gener seran els dies 10, 14, 17, 21, 24, 28 i 31.

Calendari de nomenaments setembre 2019

Les franges horàries de connexió, per serveis territorials, són les següents:

5 de setembre, de 10 a 11.30 hores

 • Consorci d'Educació de Barcelona
 • Serveis Territorials del Departament d'Educació al Baix Llobregat
 • Serveis Territorials al Departament d'Educació a Tarragona
 • Serveis Territorials al Departament d'Educació a Lleida
 • Serveis Territorials al Departament d'Educació a la Catalunya Central 

6 de setembre, de 10 a 11.30 hores

 • Serveis Territorials del Departament d'Educació al Maresme - Vallès Oriental
 • Serveis Territorials del Departament d'Educació a Girona
 • Serveis Territorials del Departament d'Educació a Barcelona Comarques
 • Serveis Territorials del Departament d'Educació al Vallès Occidental
 • Serveis Territorials del Departament d'Educació a les Terres de l'Ebre

Calendari de nomenaments agost 2019

 • 22 d'agost

Publicació vacants de difícil cobertura

 • 29 d'agost de 10 a 11.30 hores
  Serveis Territorials del Departament d'Educació al Maresme-Vallès Oriental 
  Serveis Territorials del Departament d'Educació a Girona 
  Serveis Territorials del Departament d'Educació a Barcelona Comarques 
  Serveis Territorials del Departament d'Educació al Vallès Occidental
  Serveis Territorials del Departament d'Educació a les Terres de l'Ebre
  Serveis Territorials del Departament d'Educació a la Catalunya Central

   
 • 30 d'agost de 10 a 11.30 hores
  Consorci d'Educació de Barcelona
  Serveis Territorials del Departament d'Educació al Baix Llobregat
  Serveis Territorials del Departament d'Educació a Tarragona
  Serveis Territorials del Departament d'Educació a Lleida

Nomenaments de difícil cobertura curs 2019-2020

El 22 d'agost els serveis territorials del Departament d'Educació i el Consorci d'Educació de Barcelona publicaran a la seva pàgina web (Personal docent / Nomenaments telemàtics / Adjudicacions de difícil cobertura) les vacants a cobrir de llocs de treball específics d'àmbit d'ensenyament secundari en centres de formació de persones adultes i obriran un termini de 48 hores perquè les persones interessades es posin en contacte amb el personal de la secció de Gestió de personal docent del servei territorial o Consorci d'Educació de Barcelona.

 

 

NORMATIVA CURSOS ANTERIORS

Borsa 18-19 

Borsa 17-18

Borsa 16-17


 

Número de visites avui: 11