S'ajorna la preinscripció escolar fins que es pugui dur a terme en condicions de normalitat

L'Administració ha decidit ajornar la preinscipció escolar del segon cicle d’infantil, primària i secundària fins que es pugui dur a terme en condicions de normalitat.

Podeu consultar la informació a l'enllaç següent: http://ensenyament.gencat.cat/ca/inici/nota-premsa/?id=383985

Fins a nova indicació, tots els processos del sector públic estan aturats d’acord amb la disposició addicional 3a del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

 

 

Número de visites avui: -