Sobre acreditació certificat C1 de valencià

STEPV INFORMA: sobre les persones excloses en la llista definitiva que no han registrat el certificat de C1 de valencià.

Un dels motius pels quals molta gent admesa en la llista provisional i exclosa en la llista definitiva és el fet de no haver registrat en la Conselleria d'Educació el certificat que acredita el nivell de valencià, com indica la convocatòria de les oposicions. 

En aquest cas, cal interposar el recurs de reposició el més prompte possible i registrar immediatament en la Conselleria d'Educació el certificat d'acreditació de la competència lingüística (adreçat al Servei d’Acreditació i Assessorament de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme) per poder accedir encara a les oposicions.

 

Número de visites avui: -