Increments retributius 2018

Comunicat informatiu

Cliqueu aquí per veure el procediment per arribar a la nòmina.

Separa unitats i decimals amb una coma.
Octubre (*)
Novembre (**)
Desembre
Mensual a partir de gener

El resultat que obtindreu serà la diferència entre la nòmina (en brut) del mes de juliol i la dels mesos calculats.

Totes les quantitats són en brut, és a dir, se'ls ha de restar les diferents retencions per obtenir el sou net.

Les quantitats haurien d'ajustar-s'hi força excepte si:

(*) Cal tenir en compte que la gran majoria dels càrrecs del nou curs es cobren a l’octubre amb efectes retroactius del setembre. Aquest doble cobrament del càrrec del nou curs NO ESTÀ CONTEMPLAT EN AQUESTA APLICACIÓ!

(**) Aquesta xifra no és exacta perquè amb la dada facilitada no es pot calcular fins al cèntim l’increment de l'1,5% de la paga de juny.

Número de visites avui: -