Contra la precarietat i la repressió aquest 1 de maig aixequem el sindicalisme combatiu.

Resum mesa sectorial 18 d'abril 2018.
Convocatòria per formar part de la llista d'aspirants per cobrir places vacants o substitucions en règim d'interinitat en centres docents públics municipals
Convocatòria per formar part de les llistes d’aspirants per cobrir places vacants o substitucions en règim d’interinitat al Grau universitari en Arts i Disseny impartit a l’Escola Massana
Convocatòria d’ampliació d’especialitats per a persones que estan a la borsa de personal docent municipal i tenen dies de serveis prestats
L'escola no té por. Manifestació 17 de març
USTEC-STES (IAC), STEI – Intersindical i STEPV per la immersió lingüística

Manifest d'USTEC-STEs (IAC) a favor de la immersió lingüística com a eix vertebrador d'una escola no segregadora

No a la doble segregació: Ni casella ni concerts
Suport de L'STEI INTERSINDICAL a la immersió lingüística i a la feina dels docents de Catalunya 
Somescola rebutja tot atac que posi en perill la immersió lingüística a Catalunya

Comunicat del Departament d'ensenyament sobre l'abonament de l'últim tram, (20,77%) de la paga extraordinària del 2012.

DOGC: RES ENS/177/2018, de 7 de febrer, per la qual s'aproven les directrius per dur a terme la prova d'avaluació de 6è dl'educació primària i es convoca la prova per al curs 17-18.

 Resum Mesa Tècnica del 31 de gener de futures oposicions 

Comunicat USTEC·STEs (IAC) sobre la prova de compretències bàsiques de 4t d'ESO

PREMSA : 26-2-2018 / 24-2-2018 / 23-2-2018 /Ara:Tots els accents dels fills de la immersi El Punt: La immersió torna al bressol Anoia diari:Veus del món educatiu de l'Anoia s'oposen a canviar la immersió lingüística

Real Decreto 1041/2017, de 22 de diciembre, por el que se fijan las exigencias mínimas del nivel básico a efectos de certificación, se establece el currículo básico de los niveles Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1, y Avanzado C2, de las Enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se establecen las equivalencias entre las Enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas en diversos planes de estudios y las de este real decreto.
Ciutat Comarques Baix Llob Vallès Oc Mar Vall Or Cat Central Girona Lleida Tarragona Terres Ebre
DATA 21/05/2019 21/05/2019 21/05/2019 21/05/2019 21/05/2019 21/05/2019 21/05/2019 21/05/2019 21/05/2019 21/05/2019
GE 32.004 48.231 36.615 48.255
INF 50.561 34.962 49.490 31.189 49.465 47.342 33.904 12.291 35.977
DI 36.688 74.185
ECO 73.151 74.934 35.030
PAN 29.714 52.797 73.447 81.066 53.384 58.142 36.152
PEF 58.375 59.796 80.113 81.165 34.956 55.827
PRI 56.899 80.388 60.299 60.819
s: 53.203
80.084 80.414 46.068 54.762 55.491 47.688
LE 70.646 51.344
622 26.742
PMU 80.250 81.036
LC 73.228 81.324 73.530 59.108 36.873
MU 28.524
TEC 45.999 77.301
EES 80.165 51.979 80.243 80.445 80.083 81.272 32.710
PSI 59.947 30.589 80.424 81.384 29.676
EF 28.817 37.250 47.972 50.925 54.682
627 72.451 82.378
ALL 81.100 37.317
502 58.604
FI 36.899 36.262 45.693
AN 33.288 71.494 34.228 81.152 71.338 70.899
CN 36.182 35.594 59.673 60.108
625 48.735
MA 74.524 74.884 72.964
FQ 72.388 40.487 82.273 29.204
Fp
Tancada Escola Sant Joan
Nou Barris
escoles feministes
Calendari adjudicacions
Recuperació horari
paternitat