Criteris generals i procediment per a la confecció de plantilles dels instituts
Adjudicacions d'estiu Curs 2018-2019

Xerrades informatives adjudicacions estiu curs 18-19Barcelona, MataróVilanova, Vilafranca, PremiàSabadell,Terrassa, Calella, Badalona, Berga, Solsona, GranollersGirona ciutat i comarques
Contra la precarietat i la repressió aquest 1 de maig aixequem el sindicalisme combatiu.

Resum mesa sectorial 18 d'abril 2018.
Convocatòria per formar part de la llista d'aspirants per cobrir places vacants o substitucions en règim d'interinitat en centres docents públics municipals
Convocatòria per formar part de les llistes d’aspirants per cobrir places vacants o substitucions en règim d’interinitat al Grau universitari en Arts i Disseny impartit a l’Escola Massana
Convocatòria d’ampliació d’especialitats per a persones que estan a la borsa de personal docent municipal i tenen dies de serveis prestats
L'escola no té por. Manifestació 17 de març
USTEC-STES (IAC), STEI – Intersindical i STEPV per la immersió lingüística

Manifest d'USTEC-STEs (IAC) a favor de la immersió lingüística com a eix vertebrador d'una escola no segregadora

No a la doble segregació: Ni casella ni concerts
Suport de L'STEI INTERSINDICAL a la immersió lingüística i a la feina dels docents de Catalunya 
Somescola rebutja tot atac que posi en perill la immersió lingüística a Catalunya

Comunicat del Departament d'ensenyament sobre l'abonament de l'últim tram, (20,77%) de la paga extraordinària del 2012.

DOGC: RES ENS/177/2018, de 7 de febrer, per la qual s'aproven les directrius per dur a terme la prova d'avaluació de 6è dl'educació primària i es convoca la prova per al curs 17-18.

 Resum Mesa Tècnica del 31 de gener de futures oposicions 

Comunicat USTEC·STEs (IAC) sobre la prova de compretències bàsiques de 4t d'ESO

Real Decreto 1041/2017, de 22 de diciembre, por el que se fijan las exigencias mínimas del nivel básico a efectos de certificación, se establece el currículo básico de los niveles Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1, y Avanzado C2, de las Enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se establecen las equivalencias entre las Enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas en diversos planes de estudios y las de este real decreto.

8 M vaga feminista. No parem, fem vaga de 24 hores
Ciutat Comarques Baix Llob Vallès Oc Mar Vall Or Cat Central Girona Lleida Tarragona Terres Ebre
DATA 14/04/2021 14/04/2021 14/04/2021 14/04/2021 14/04/2021 14/04/2021 14/04/2021 14/04/2021 14/04/2021 14/04/2021
EES 41.788 105.346 105.971 106.990 105.685 108.198 103.249
INF 88.973 91.081 88.896 93.329 100.949 63.112 91.597 90.199 107.737
PAN 100.988 103.484 204.745 104.969 102.991 82.678 102.391 108.194
PEF 104.421 103.090 108.678 105.953 34.324 93.218 91.438
PMU 107.154 105.587 37.310
PRI 101.327 105.112 106.668 108.427 111.897 111.685 110.328 102.757 92.049
502 101.695
505 88.718 38.551
508 80.061
511 105.156
512 85.029
517 102.426
519 204.621
525 103.028 106.272
608 31.375
609 107.586
611 107.926
616 67.675
618 61.024
620 84.321 102.263
621 110.651
622 90.932
627 112.256 110.748
AL 91.944
AN 82.955 93.985 101.120 90.979 100.040 39.842 41.290 61.114
CLA 111.757
CN 87.966 100.841 107.758 111.825 66.137 12.484
DI 4.750 101.622 105.230
ECO 105.283 111.256
EF 64.346 64.962 64.338 62.343 64.898 64.570 32.863
FQ 110.486 102.637 109.925 110.500 66.142 106.147
FR 100.829 104.500 66.786
GE 61.992 102.823 91.891 101.797 101.599 100.376 60.229 62.423 62.634
LC 108.815 204.049 108.321
LE 88.647 107.464 201.332 100.854 37.603 105.190 101.828
MA 101.943 111.423 112.543 107.415 85.256 93.684 110.459 103.214
MU 28.402 101.156
PSI 100.941 92.096 105.075 105.828 84.259 63.511
TEC 112.497 34.776 105.821 110.801 100.904 110.659 111.393
2/3/21 cap tancament de grups a la publica
13/4/21 Assetjament
Número de visites avui: 1305