L'escola no té por. Manifestació 17 de març
USTEC-STES (IAC), STEI – Intersindical i STEPV per la immersió lingüística

Manifest d'USTEC-STEs (IAC) a favor de la immersió lingüística com a eix vertebrador d'una escola no segregadora

No a la doble segregació: Ni casella ni concerts
Suport de L'STEI INTERSINDICAL a la immersió lingüística i a la feina dels docents de Catalunya 
Somescola rebutja tot atac que posi en perill la immersió lingüística a Catalunya

Comunicat del Departament d'ensenyament sobre l'abonament de l'últim tram, (20,77%) de la paga extraordinària del 2012.

DOGC: RES ENS/177/2018, de 7 de febrer, per la qual s'aproven les directrius per dur a terme la prova d'avaluació de 6è dl'educació primària i es convoca la prova per al curs 17-18.

 Resum Mesa Tècnica del 31 de gener de futures oposicions 

Comunicat USTEC·STEs (IAC) sobre la prova de compretències bàsiques de 4t d'ESO

PREMSA : 26-2-2018 / 24-2-2018 / 23-2-2018 /Ara:Tots els accents dels fills de la immersi El Punt: La immersió torna al bressol Anoia diari:Veus del món educatiu de l'Anoia s'oposen a canviar la immersió lingüística

Real Decreto 1041/2017, de 22 de diciembre, por el que se fijan las exigencias mínimas del nivel básico a efectos de certificación, se establece el currículo básico de los niveles Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1, y Avanzado C2, de las Enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se establecen las equivalencias entre las Enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas en diversos planes de estudios y las de este real decreto.

8 M vaga feminista. No parem, fem vaga de 24 hores
Ciutat Comarques Baix Llob Vallès Oc Mar Vall Or Cat Central Girona Lleida Tarragona Terres Ebre
DATA 22/10/2019 22/10/2019 22/10/2019 22/10/2019 22/10/2019 22/10/2019 22/10/2019 22/10/2019 22/10/2019 22/10/2019
ALL 36.588 84.804
EES 38.403 38.433 39.591 81.224 56.322
INF 35.156 40.356 36.553 33.650 35.799 35.355 41.812 30.874 33.613 24.881
PAN 37.366 80.933 41.376 39.416 56.272 80.082 36.630 26.796 36.341 30.510
PEF 38.290 22.071 34.973 36.155 21.239
PMU 86.584 85.098 84.176 25.217 29.395 31.490
PRI 38.119 37.961 38.812 54.287 80.101 37.855 35.457 34.151 51.686 30.613
s: 42.265
501 41.436
505 40.619
506 83.631
507 86.776
510 80.588
601 41.646
603 38.977
617 50.769
619 86.029
620 61.517
621 85.943
622 15.812 41.515
625 39.256
627 86.938 62.450
AL 53.752
AN 39.184 59.309 37.571 86.730 85.337 35.352 39.693 40.919
CN 83.178 29.540 54.267
DI 41.953 42.676 36.041 57.013
ECO 53.868 59.450 59.906 21.908
EF 28.218 41.601 42.630 51.725
FI 58.735
FQ 61.119 82.455 60.819 61.835
FR 80.965 83.342
GE 42.039 40.764 40.628 40.271
LC 2.794 38.557 45.022 42.094 12.139
LE 84.975 61.850 86.412 40.133 80.170 34.185
MA 62.424 85.536 59.153 61.897 86.763 59.950 84.052 38.782
MU 62.920 87.012 86.266
PSI 84.984 35.112 81.004 36.986
TEC 16.475 85.800 34.767 38.071 39.402 62.499 36.928
None
None
None
paternitat