http://www.sindicat.net/retribucions/nomina/

Aplicació a les properes nòmines dels increments retributius

Nota informativa sobre l'exempció de l'IRPF al permís de maternitat

MESA SECTORIAL: 17 D'OCTUBRE. Concurs de trasllats, Oferta pública d'ocupació, centres de màxima complexitat.

CONCURS DE TRASLLATS CURS 18-19 BOE: Orden EFP/1015/2018, de 1 de octubre, por la que se establecen las normas procedimentales aplicables a los concursos de traslados de ámbito estatal, que deben convocarse durante el curso 2018/2019, para personal funcionario de los Cuerpos docentes contemplados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.

Horari d'atenció les diferents seus d'USTEC·STEs:
Juny: Fins les 14 hores / De l'1 al 27 de Juliol: de 10 a 13 hores

Proves de capacitació per l'ensenyament en valencià i proves de mestre de valencià
Informació sobre el cobrament del juliol professorat substitut/ta

CARTA OBERTA A JOSEP BARGALLÓ

Criteris generals i procediment per a la confecció de plantilles dels instituts
Adjudicacions d'estiu Curs 2018-2019

Xerrades informatives adjudicacions estiu curs 18-19Barcelona, MataróVilanova, Vilafranca, PremiàSabadell,Terrassa, Calella, Badalona, Berga, Solsona, GranollersGirona ciutat i comarques
Contra la precarietat i la repressió aquest 1 de maig aixequem el sindicalisme combatiu.

Resum mesa sectorial 18 d'abril 2018.
Convocatòria per formar part de la llista d'aspirants per cobrir places vacants o substitucions en règim d'interinitat en centres docents públics municipals
Convocatòria per formar part de les llistes d’aspirants per cobrir places vacants o substitucions en règim d’interinitat al Grau universitari en Arts i Disseny impartit a l’Escola Massana
Convocatòria d’ampliació d’especialitats per a persones que estan a la borsa de personal docent municipal i tenen dies de serveis prestats
Ciutat Comarques Baix Llob Vallès Oc Mar Vall Or Cat Central Girona Lleida Tarragona Terres Ebre
DATA 22/10/2019 22/10/2019 22/10/2019 22/10/2019 22/10/2019 22/10/2019 22/10/2019 22/10/2019 22/10/2019 22/10/2019
ALL 36.588 84.804
EES 38.403 38.433 39.591 81.224 56.322
INF 35.156 40.356 36.553 33.650 35.799 35.355 41.812 30.874 33.613 24.881
PAN 37.366 80.933 41.376 39.416 56.272 80.082 36.630 26.796 36.341 30.510
PEF 38.290 22.071 34.973 36.155 21.239
PMU 86.584 85.098 84.176 25.217 29.395 31.490
PRI 38.119 37.961 38.812 54.287 80.101 37.855 35.457 34.151 51.686 30.613
s: 42.265
501 41.436
505 40.619
506 83.631
507 86.776
510 80.588
601 41.646
603 38.977
617 50.769
619 86.029
620 61.517
621 85.943
622 15.812 41.515
625 39.256
627 86.938 62.450
AL 53.752
AN 39.184 59.309 37.571 86.730 85.337 35.352 39.693 40.919
CN 83.178 29.540 54.267
DI 41.953 42.676 36.041 57.013
ECO 53.868 59.450 59.906 21.908
EF 28.218 41.601 42.630 51.725
FI 58.735
FQ 61.119 82.455 60.819 61.835
FR 80.965 83.342
GE 42.039 40.764 40.628 40.271
LC 2.794 38.557 45.022 42.094 12.139
LE 84.975 61.850 86.412 40.133 80.170 34.185
MA 62.424 85.536 59.153 61.897 86.763 59.950 84.052 38.782
MU 62.920 87.012 86.266
PSI 84.984 35.112 81.004 36.986
TEC 16.475 85.800 34.767 38.071 39.402 62.499 36.928
None
None
None
paternitat