El govern espanyol consuma l'agressió contra el personal interí


El remei pitjor que la malaltia
USTEC·STEs IAC denuncia el reial decret llei governamental per a la reducció de la temporalitat a l’Administració pública i crida a la mobilització
Borsa de treball de personal docent curs 21-22: Persones amb feina i sense de tots els serveis territorials
Actes de nomenaments telemàtics de finals d'agost per adjudicar les vacants pendents d'assignació: els dies 26 i 27 d'agost de 2021. Més informació
DOGC: RESOLUCIÓ EDU/2463/2021, de 27 de juliol, per la qual es modifica la Resolució EDU/1582/2021, de 21 de maig, per la qual es nomenen els tribunals del concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats.
ADJUDICACIONS DE DESTINACIONS PROVISIONALS CURS 21-22  - RESOLUCIÓ DEFINITIVA
* Consulta les adjudicacions provisionals per centre o especialitat (ordenades per municipi)
* Consulta les destinacions provisionals per especialitat i servei territorial (ordenades per número de borsa)
* Consulta la fitxa del centre (històric) actualitzada

Més informació sobre les adjudicacions d'estiu 2021

DEPARTAMENT
Web del departament - Accés a la consulta (XTEC o usuari temporal) - Accés a la consulta (GICAR)
Concurs-oposició 2021 : publicat l'anunci amb el desenvolupament de les proves del tribunal de l’especialitat de cuina. Més informació

DOGC: ACORD GOV/117/2021, de 27 de juliol, pel qual es prorroga el Programa temporal de mesures extraordinàries per al curs 2020-2021 per als centres educatius en el marc de la pandèmia per la covid-19, per al curs 2021-2022.
Nova obertura d'inscripció a la borsa: publicada al DOGC la RESOLUCIÓ EDU/2194/2021, de 12 de juliol, per la qual s'obre convocatòria de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent. Presentació de sol·licituds: del 16 de juliol de 2021 i fins al 15 de febrer de 2022. Més informació
DOGC: ACORD GOV/118/2021, de 27 de juliol, pel qual s'aprova el Programa temporal de suport tècnic per donar resposta a processos selectius al Departament d'Educació.

DOGC: ACORD GOV/111/2021, de 20 de juliol, pel qual s'actualitza la programació de l'oferta educativa.
DOGC: RESOLUCIÓ EDU/2172/2021, de 6 de juliol, per la qual es fa pública la relació de centres educatius que ofereixen la formació per a la preparació de proves d’accés als cicles formatius el curs 2021-2022.

USTEC·STEs exigeix una solució urgent que posi fi a la contractació en frau de llei del professorat i el personal laboral interí.

Podeu consultar a l'ATRI la nòmina del mes de juliol

MUFACE: convocades les ajudes assistencials 2021. Es poden sol·licitar fins el 15 de setembre. Més informació

Resum de la Mesa Sectorial del 15 de juliol de 2021

Reunió del Comitè Intercentres amb el Departament d’Educació:  14 de juliol.

Premsa setmana del 19-7-21:
- Brecha académica en la pandemia: las profesoras engordaron menos sus currículos que ellos
- Alegría se reúne esta semana con los consejeros de las CCAA para abordar la Ley de FP y el reparto de fondos educativos
- La motivación estudiantil, clave de la brecha de género en los campos STEM, según un estudio

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/2243/2021, de 13 de juliol, per la qual es renoven els concerts educatius dels centres privats d'educació especial.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/2172/2021, de 6 de juliol, per la qual es fa pública la relació de centres educatius que ofereixen la formació per a la preparació de proves d'accés als cicles formatius el curs 2021-2022.
ADJUDICACIONS PROVISIONALS D'ESTIU - RESOLUCIÓ PROVISIONAL
* Consulta les adjudicacions provisionals per centre o especialitat (ordenades per municipi)
* Consulta les destinacions provisionals per especialitat i servei territorial (ordenades per número de borsa)
* Consulta la fitxa del centre (històric) actualitzada

Més informació sobre les adjudicacions d'estiu 2021

DEPARTAMENT
Web del departament - Accés a la consulta (XTEC o usuari temporal) - Accés a la consulta (GICAR)
Reclamacions i desistiments (únicament professorat que sol·licita comissió de serveis): fins al 13 de juliol de 2021
DOGC: RESOLUCIÓ EDU/2194/2021, de 12 de juliol, per la qual s'obre convocatòria de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d'Educació.

Roda de premsa -13 juliol 2021. Pla Iceta. L'ERO encobert més gran mai vist. 
Enllaç al vídeo de la roda de premsa
DOGC: RESOLUCIÓ EDU/2182/2021, de 9 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores de les convocatòries de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d'Educació.

Premsa setmana del 12-7-21:
-USTEC assegura que l’acord d’estabilització és un ERO “encobert” que pot afectar milers de treballadors
-STES-i le pide a la nueva ministra de Educación, Pilar Alegría, más diálogo.
-Mil·lenarisme educatiu
-Alegría presenta la futuraLey de FP al Consejo General de la Formación Profesional e insiste en la búsqueda de consensos

Convocada Mesa Sectorial de Negociació de Personal Docent per dijous 15 de juliol de 2021

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/2183/2021, de 8 de juliol, per la qual s'estableix el programa de formació professionalitzadora per al curs 2021-2022.

Compareixença d'USTEC·STEs (IAC) davant del Congrés de Diputats sobre l'Avantprojecte de Llei de l'Ordenació i de la Integració de la Formació Professional
Darrer full informatiu: USTEC·STEs (IAC) treballem per l'estabilitat laboral dels interins.

DOGC: ACORD GOV/102/2021, de 6 de juliol, de mesures en matèria de personal docent dependent del Departament d'Educació.

Resum de la Mesa Sectorial del 2 de juliol de 2021

Increment retributiu per al 2021 i recuperació extra 2014
DOGC: CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució EDU/1819/2021, de 9 de juny, per la qual es fa pública la composició de les comissions de selecció del concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats convocat per la Resolució EDU/182/2021, de 29 de gener (DOGC núm. 8433, de 14.6.2021).

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/2054/2021, de 29 de juny, per la qual s'estableixen les bases de les proves específiques d'accés als ensenyaments artístics superiors.
Cobrament d’especialitat reforços COVID curs 20-21.

USTEC·STEs (IAC) s'oposa a la reimposició de la sisena hora.
Publicada la Resolució per la qual s’aproven els documents per a l’organització i la gestió dels centres, i les directrius per a l’organització i la gestió dels serveis educatius per al curs 2021-2022. Més informació.
Borsa del curs 2021-22: El número d'ordre de la borsa és el definitiu. Accés a l'aplicació. Més informació

BOE: Extracto de la Resolución de 28 de junio de 2021 de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se convoca el Concurso Nacional de Buenas Prácticas en centros docentes educativos que impartan enseñanzas no universitarias del sistema educativo español correspondiente al año 2021.

Convocada Mesa Sectorial de Negociació de Personal Docent per divendres 2 de juliol de 2021.

Publicada al DOGC la RESOLUCIÓ EDU/1994/2021, de 25 de juny, per la qual s'aprova la llista definitiva de les persones seleccionades, un cop superada la fase de pràctiques, del concurs oposició per a l'accés al cos d'inspectors d'educació convocat per la Resolució EDU/2655/2019, de 15 d'octubre. Més informació

Premsa del 28 al 30-6-21 (feu clic aquí per veure més notícies):
Piden reabrir casos de acoso en un instituto de El Prat - Metroli Abierta
La rectificación del Tribunal Supremo deslegitima la propuesta de reforma del EBEP de Iceta - Confederación Intersindical

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/1995/2021, de 25 de juny, de pròrroga del pla pilot per a la impartició de la matèria Religió Islàmica en centres educatius del Departament d'Educació durant el curs 2021-2022.

Oferta extraordinària del curs de formació específic per a funcionaris en pràctiques. Edició Juny 2021

USTEC·STEs en contra de la nova classificació dels centres.
Número de visites avui: 636